E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Kullanıcıları için V.U.K. Tebliğindeki Yayınlanan Son Değişiklikler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına..