e-İrsaliye bizim normal olarak kullandığımız irsaliye yerine artık digital ortamda takip işlemidir. Kağıt kullanarak sevk irsaliyesi oluşturan firmalar kağıt olarak..