E-Fatura ile ilgili düzenlemeleri yapan GİB bizlere hem kendi iç bünyesinde ve hem de entegre sistemlerle fatura kesme alternatifleri sunmuştur...