E-Fatura sisteminde bir kez kayıt işlemi yapıldıktan sonra, bundan sonra oluşturduğumuz bütün faturalar kesilirken mali mühür ile iletilmektedir. Bunun için..