Mali Mühür Nedir?

Mali Mühür Nedir?

Firmaların, elektronik ortamda hazırlanan belgelerin yasal olarak geçerli olabilmeleri için, mali mühür isimli bir elektronik sertifika almaları gerekir. Bu sertifika vasıtasıyla e-Defter belgelerinin yasal geçerliliği ve veri bütünlüğü garanti altına alınmış olur. Aynı zaman bu sertifika, e-Defter uygulamasında firmalar için zorunludur. e-Fatura uygulaması için alınan mali mührü e-Defter için de kullanılabilir.

Önemli bir bilgi;

Elektronik imza gerçek kişilere verilen sertifikadır ve buna kısaca e-İmza denir. E-İmza dediğimiz uygulama, sertifika sahibi olan gerçek kişinin ıslak imzası yerine geçer. Tüzel şahıslar için oluşturulan elektronik imzaya ise mali mühür denir.

Zaman Damgası Nedir?

Belirli bir zaman aralığındaki bir verinin var olduğunu ispat etmek için kullanılan zaman damgası, bir e-sözleşmenin veya elektronik ortamda oluşturulmuş bir belgenin imzalandığı, transfer edildiği, başvurusunun yapıldığı tarihi ve saati vurgulamaya ve onaylamaya yarar. Bundan yükümlü olan vergi mükellefleri de hazırladıkları e-Defterleri belirlenmiş zaman dilimi esasına göre GİB’e gönderdiklerini kanıtlamak için zaman damgalı berat dosyası kullanırlar. Bunun önemi, zaman aşımı durumunda GİB tarafından e-Defter beratı göndermeme cezası uygulanabilir.

E-defter beratı ile ilgili son bir not olarak aşağıdaki bilgiyi sunabiliriz.

GİB tarafından oluşturulmuş standartlar çerçevesinde hazırlanmış olan e-Defterlerin geçerlilik kazanabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu bilgiler içerisinde en mühimleri, defter bilgileri, firma bilgileri, mali müşavir bilgileri ve vergi detaylarıyla tasarlamış formata göre birlikte mali mühürle GİB’e iletilmesidir. Bu sürecin doğru takibiyle berat dosyası GİB Portal’a yüklenerek GİB tarafından mühürlenir. Böylece yasal yükümlülük yerine getirilmiş olur.