E-Faturanın Faydaları Nelerdir?

Sunulan her yenilik mutlaka hayatımızda bir kolaylık getirmelidir. Günümüzde teknolojinin gerçekten azımsanmayacak faydalarını elde etmekteyiz. Bu faydalar bizi çeşitli sorunlardan kurtarır. Bazı yenilikleri elde etmek veya onlardan faydalanmak bizim elimizdeyken, bazı yenilikler içinse itici bir güç gerekebilir. Yani bazen bir iş için farklı kolaylıklar olduğunu görebilirsiniz. Fakat buna yapabilmek sizin elinizde olmayabilir. Bu durumlarda büyük rol sahiplerinden bir hareket beklenir. Resmi olan işlemlerde devlet, büyük rol sahibi olarak ortaya çıkarsa bizleri, e-fatura olayında olduğu gibi bir sürü yeniliklerle buluşturabilir.

Şimdi şunu sorabilir miyiz? Acaba bu e-fatura bizlere ne gibi kolaylıklar getirdi. Kısaca e-faturanın iş hayatımızdaki avantajlarına göz atalım;

  • Gider kalemindeki maliyetleriniz azaldı. Bize her yıl bir maliyet yükleyen rakamsal olarak küçük olsa da devamlılık açısından büyük maliyet doğuran kağıt, mürekkep, zarf, postalama v.b. kalemlerde tasarruf sağlarsınız.
  • Fatura hazırlanmasında zamandan tasarrufunuz olur.
  • Artık arşivleme ve faturalar için özel raf oluşturma ve yıllarca onları saklamaya gerek olmayacak. Buna iat olan her türlü yer ve zaman maliyetinden kurtulmuş olacaksınız. Böylece faturalarınızın kaybolma riski olmayacak.
  • Arşivleme problemi yaşamayacağınız için sistemsel arşivleme ile istediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Artık bütün faturalarınız olduğu gibi GİB sistemindedir. Yani devlet tarafından korunuyorsunuz. Faturalarınız artık devlet tarafından digital ortamda arşivlenmektedir.
  • Ticari sisteminiz ile muhasebe sisteminiz daha kolay entegre edilecek pozisyondadır. Burada bir kere entegrasyonu yaparak büyük bir iş yükünden kurtulabilirsiniz.