E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv nedir?

E-Arşivi kısaca şöyle izah edebiliriz. Hem E-Fatura ve hem de E-Arşiv kullanıcısı olan firmaların, E-Fatura müşterisi olmayan ve Bireysel olan müşterilerinin bildirdikleri bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

Bir başka ifade ile, e-Arşiv uygulama sistemi, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Kimler E-Arşiv Kullanmak Zorundadır?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Arşiv Fatura Avantajları

  • Kağıt fatura masraflarından kurtulma
  • Arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinin azaltılması ve erişim kolaylığı
  • İşlevsel etkinlik ve verimlilik artışı
  • Uluslararası standartlara uyum sağlanması

Nasıl E-Arşiv kullanıcısı olurum?

  • E-Fatura Mükellefi iseniz;

GİB’e başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra entegratör hizmeti aldığınız firmadan veya entegrasyona tabiyseniz program destek noktasından yardım alarak altyapı işlemlerinizi halledebilirsiniz ve sisteminizin kurulumunu tamamlanarak, kullanıma hazır hale getirirsiniz.

  • E-Fatura Mükellefi Değilseniz;

E-Arşiv sisteminin imkanlarından yararlanmanız için, ilk önce e-Fatura uygulamasına da geçmeniz gerekir.